Meanders in Black and White – SOFIE JOKINEN – 7.11. – 2.12.2017

Meanders in Black and White

Näyttelyni Meanders in Black & White koostuu valokuvamontaaseista. Olen toteuttanut ne skannaamalla filmiruutuja päällekkäin tai yhdistelemällä digitaalisia negatiiveja toisiinsa kokonaisina kuvatasoina. Osassa teoksissa olen yhdistänyt sekä analogista että digitaalista tekniikkaa keskenään. Tämä antaa omanlaisensa vivahteen lopputulokselle.

Kuvauskohteena koskematon luonto toimii vastakohtana ihmisten ja koneiden muokkaamalle kaupunkimaisemalle. Luontokuvat olen ottanut veneestä ajelehtien pitkin mutkittelevaa jokea. Myös valokuvien esittämät näkymät mutkittelevat tai tarkemmin hyppelehtivät ajallisesti. Kaupunkimaisemissa olen kuvannut Pasilan, Teollisuuskadun ja Kalasataman rakennustyömaita useampaan otteeseen. Teoksissa kuvakulma vaihtelee kerrasta toiseen. Kalasatamassa otetussa kuvassa puolestaan staattinen, paikallaan pysyvä kamera tallentaa etenevät rakennusvaiheet puolen vuoden ajalta samaan kuvaan. Joka puolelle kaupunkia tuntuu ilmestyvän uusia komplekseja eikä kotikaupunkia tunnista enää rakennusvimman valtaamana entisekseen.

Minua kiinnostaa valokuvan asema totuudenmukaisena, todistusvoimaisena aikadokumenttina. Toisaalta taas pyrin kyseenalaistamaan juuri tämän koettaen rimpuilla ajan vangitsemista vastaan. Riippumatta loppupäätelmästä, onko valokuva totta vai ei, kiehtoo minua sen avaama ikkunana menneisyyteen. Valokuvassa on alunperin kysymys kemiallisesta ja fysikaalisesta prosessista. Vaikka kemiallinen prosessi ei enää koske digitaalista kuvaa, idea myöhästyneestä luonnon peilautumisesta on pysynyt samana. Valokuva herättää minussa toisinaan tunteen, että katsoisi takaisin aikaan jolloin on katseltu siihen silloin tuntemattomaan tulevaisuuteen, jossa olemme nyt.