Nature Morte – JOHAN VESTIN – 4.10. – 29.10.2016

Nature Morte

Kaiken selittäminen, nimeäminen ja käsitteelistäminen on menetelmämme jäsentää ja ymmärtää maailmaa. Mutta se on myös myytin rakentamista, joka peitää kohteen olemuksen ja estää meitä kokemasta todellisuutta sellaisena kuin se on. Etsiessämme merkityksiä selitysten avulla menetelmä kääntyykin itseään vastaan ja kohde selitetään kuoliaaksi. Se banalisoituu, latistuu, tyhjenee ja lopulta seisomme nihilistisen kuilun pohjalla, jonka itse loimme. Mutta tämä käsitteiden luoma kalvo on illusorinen, ja sitä läpäisemällä voimme jälleen kokea maailman ihmellisyyden.

Tätä taustaa vasten tekisin teitä kohtaan vääryyttä, jos selittäisin teoksiani ja ohjestaisin, miten niitä tulisi tulkita. Niiden merkitys ei avaudu kysymällä mitä taiteilija on tällä tarkoittanut. Maalaus kypsyy varsinaiseksi taideteokseksi yleisön liitettyä siihen omat tunteensa, oma elämänkokemuksensa. Taide on yhteisöllistä ja jokaisella katsojalla on oikeus osallistua siihen luomalla tai olla luomatta sille merkityksiä.

Nature Morte

We have a tendency to name and explain everything that surrounds us to interpret and understand the phenomenons of the world. But at the same time, it leads to that we create a myth that conceals the true nature of things, and prevents us from experiencing reality as it is. In the worst case, we explain the world to death and turns it into a landscape of parched terminology and emotional wasteland. But this is an illusory membrane wich can be ruptured to make it is possible to again experience the wondrous of the world.

Against this background, I would do wrong if I explained and told you how my paintings should be interpreted. Their meaning can not be opened by asking what the artist mean by these pictures. The painting is turns into a work of fine art when the audience projects in their own feelings, their own life experience. Art is communal where each viewer has the right to take part in the creation with his own interpretations.