Bebetton – Craigslist Suomi

Craigslist Suomi /// 1.6.- 2.7.2021

Bebetton on taiteiljoiden Eeva Rönkä ja Jani Anders Purhonen aloite,
joka toimii nomadisen taidetilan muodossa etsien taiteellisen työn
mielekkäitä muotoja alkaen toukokuusta 2020. Yhtenä yhteisenä
kiinnostuksen kohteena on toiseutetut näkökannat ja sitä kautta
vaihtoehtotalous, jonka myötä ollaan kiinnostuttu myös viininteosta
sosiaalisten tueksi.

Craigslist Suomi

Bebetton is an art initiative by Eeva Rönkä & Jani A. Purhonen, founded
in spring 2020 as a test site in conjunction with artist studios of
Roihupelto, Helsinki, with the intention of mixing different elements.
Bebetton functions as a nomadic art space that contemplates what
constitutes meaningful work within the art field, and which relations this
work enhances.

Craigslist Suomi

Bebetton är ett konstinitiativ av Eeva Rönkä & Jani A. Purhonen,
grundat våren 2020 som en testplattform i samband med
konstnärsstudior i Kasåkern, Helsingfors. Bebetton fungerar som ett
nomadiskt konstutrymme som överväger vad som är meningsfullt
arbete inom konstfältet och vilka relationer detta arbete förstärker.