Dimitri Paile – Kuvia Ysibaarista

Kuvia Ysibaarista /// 1.12.2015 – 2.1.2016

Valokuvissani pyrin vangitsemaan henkilön mahdollisimman rehellisesti: muiden katseista epätietoisena, samalla vahvasti läsnäolevana. Kuvausprosessi on syventänyt kunnioitukseni ja palvelunhaluni työkaluani kohtaan sillä olen todennut, että kamera ei valehtele. Aikana jolloin yksityisyyden rajoja uudelleenmäritellään, on minusta mielenkiintoista jäljitellä ihmisiä yksityisen ja julkisen rajapinnassa.

I mina fotografier strävar jag efter att fånga individen möjligast ärligt: i någon mån omedveten om andras blickar, likväl starkt närvarande. Processen har fått mig att både högakta och vilja tjäna mitt arbetsredskap: kameran ljuger aldrig. I en tid då individens integritet kränks dagligen finner jag det intressant att avbilda folk på gränsen mellan det privata och det offentliga.

In my photographs I want to capture the individual as unaware of the looks of others, yet fully present in the moment. The process has made me believe that the camera doesn’t lie. In a time when the boundaries of privacy are being remodeled I find it interesting to document the individual somewhere between the private and the public.

Tiedustelut – Förfrågan –  Information 

Dimitri Paile, 044 333 92 56 / dimitri.paile@tonyprofondogmail-com