Igor Multi – Sokeri ja suola

Sokeri ja suola /// 5.5. – 31.5.2015

Igor on graffititaustainen taiteilija joka on syntynyt Pietarissa, Venäjällä. Vuodesta 2012 hän on asunut Helsingissä.

Hänen luonteeseen kuuluu tarve kehittää asioita eteenpäin ja 10 vuotta graffiti ura on vain alkua. Hänellä on suuri kunnioitus klassista graffitia kohtaan, Igor on silti pyrkinyt viemään klassisia graffitin rajoja yhä pidemmälle. Hänen töissään näkyy rakkaus geometriaa, arkkitehtuuria, graafista suunnittelua ja musiikkia kohtaan. Hänen taidokkaat työt on sekoitus visuaalisia ajatuksia, tunteita ja Igorin ymmärrys esteettisestä mielihyvästä kun puhutaan muodoista ja väreistä tällä hetkellä. Työt luovat ympäröivään tilaan syvyyden; Ne on muodollinen rakennelma geometrisestä maailmasta optisen illuusion kanssa. Mielenkiintoista on nähdä kuinka yleisö tulkitsee maalaukset, kuinka he kykenevät muuttamaan heidän perinteistä havannointia tilasta, ympäristön kaksijakoisuutta tai kuinka he kykenevät katoamaan tilaan tai itseensä. Sokeri ja Suola -näyttely on yksinkertainen esimerkki tästä. Sanat ei tarkoita mitään, tule ja koe! 

Igor Multi is a post-graffiti artist, born and raised in Saint-Petersburg. Since 2012 he has been living in Helsinki. 

After 10 years of his graffiti career, desire of developing has been bugging him and he continued his creative pursuits. With all respect to graffiti basics, Igor has been trying to push boundaries of classical graffiti stereotypes. Igor’s art has huge influence from his love to geometry, architecture, graphic design and of course music. His paintings are skilful mixture of visualized thoughts, emotions, feelings and Igor’s understanding of aesthetic pleasure of shapes and color schemes at the certain period of time. They are likely about the creation of immersion in the atmosphere of an indefinitely surround space; about construction of geometric world of forms with optical illusions. The most interesting thing about this is how audience interprets paintings, about ability to change their traditional perception of the space, about the duality of their environment, how they could lost in space and in themselves.  Words mean nothing, better to see and feel.