Saija Hairo – Sydänjälkiä

Sydänjälkiä /// 6.-30.10.2020

Teokseni ovat luontoon ja ihmisyyteen liittyviä pohdintoja.
Kasvu, kukoistus, uhanalaisuus ja rikkoutuminen eli elämän
kiertokulku ovat keskeisiä teemoja minulle.
Lähtökohtana voi olla polulla metsässä kävellessä sienien värimaailma
ja muoto. Kasvuston zoomaukset lähinäkymistä suurempiin
kokonaisuuksiin innoittavat minua. Joskus pelkkä kasvin kukinto
saattaa olla aiheeni lähtökohtana ja muuntua prosessin aikana
kovastikin. Myös vieraslajien läsnäolo, leviäminen ja itsensä
tuntemisen haasteet, kuten lähimmäisenkin tuntemisen haasteet
kiinnostavat. Havaintoni kertovat halusta kunnioittaa ja ihmetellä
maan lajien moninaisuutta taiteilijan höystöllä.
Ihminen ongelmineen ja harmonioineen on rikas, moninainen,
liikkuva organismi kuten ympäristökin. Maalausprosessin kautta voin
pohtia kaikkien eliöiden rinnakkaiseloa yhteisellä maapallolla ja
heijastaa sen hienoutta kuten rujouttakin.
Saija Hairo on Turkulainen kuvataiteilija, joka työskentelee maalaten
akryyli-ja öljyväreillä, tekee grafiikkaa, toteuttaa visioitaan myös
videoin ja valokuvin sekä toteuttaa materiaalikoostein veistoksia.
Varsinais-Suomen Taike on tukenut Hairon näyttelyä Bar9:ssä.

Footprints of heart

In my artwork I think of nature and being a human. Growing,
blooming, being under a threat and breaking down and also the
biological cycle of life, are the closest themes for me. My creative
processess starting point can be walk in the forest, where the colours
and shapes of a mushrooms attracts my attention. Enlarging or
making plants smaller inspires me and sometimes the environment
and foreign blossoming plants can change drastically. Introduced
species, their existence, groving and spreading and those
chanchelling moments like understanding myself and others near me
too are very interesting. I`m trying to give respect for these all in my
art.
The living, changing organic human being with all the faults, is like
the environment around us and full off interesting richness.
I can pounder everything that’s going on here on our planet by
painting and processing my thoughts on canvas.
Saija Hairo is living in Turku. She works with oil-and acrylic colours.
She makes also graphics, video, photography and sculptures.
The Arts Promotion Centre Finland (Taike) has supported the art
exhibition of Hairo in Bar 9.