Sara Rantanen – Iho

Iho / Skin / Hud – 7.9.-2.10.2021

Maalaaminen helpottaa kaikesta irrallaan olon tuntua. Etsin
maalauksessa muotoa mikä todistaisi minulle, että oma sisäinen
maailmani ja ulkopuolinen todellisuus voivat sijaita jossakin
yhtäaikaisesti, ilman tunnetta erillisyydestä. Maalaus on siis välitila
kehoni sisäisen ja ulkoisen välillä. Maalaus on iho.
Painting soothes the feeling of being apart from everything. In
painting, I seek the form that would prove to me that my own
inner world and the outside reality could exist somewhere
simultaneously, without the feeling of separateness. Painting,
thus, is an in-between space, between the inside of my body and
the outside. Painting is skin. (Translation: Anna Rawlings)
Målandet lindrar känslan av att vara avskild från allting. När jag
målar försöker jag hitta en form som bevisar att min inre värld och
den yttre verkligheten kan var samtidigt någonstans utan en
känsla av separation. Målningen är med andra ord ett mellanrum
mellan det yttre och inre av min kropp. Målningen är hud.
(Översättning: Magnus Strandberg)