Senni Siltavuori – Chill All Men

Chill All Men /// 1. – 14.3.2022

Senni Siltavuoren Chill All Men näyttely käsittelee taiteilijan kokemusta maailmasta, sekä reaalisesta että virtuaalisesta. Näyttelyn utooppinen maailma rajaa mieselämän kodin piirissä tapahtuvaksi, ja perustuu taiteilijan kokemukseen The Sims – videopelin pelaamisesta. Peliä pelatessaan taiteilija oli toteuttanut katkeruudesta ja vihasta kummuuneen fantasiansa, ja tappanut kaikki pelin miehet. Myöhemmin, joko johtuen järjestä ja empatiasta, tai tyttöihin kasvatuksen kautta iskostetun, jopa virtuaaliseen pelimaailmaan ulottuvan, hoivatarpeen ja velvollisuuden tunteen synnyttämän katumuksen seurauksena, taiteilija häpeää käytöstään ja perustaa pelinsä maailmaan vain miehille varatun turvakodin. Fantasia muuttaa muotoaan ja halu tuhota kääntyy toiveeksi maailmasta, jota ei hallita väkivallalla ja alistamisella. Taiteilijan kuvittelemassa turvakodissa “elämän keskiössä ovat tunteiden jakaminen toisten miesten kanssa, kahvittelu ja horoskoopeista keskustelu. Fallossymbolien pystyttäminen, väkivalta ja avaruusraketit ovat kiellettyjä”.Siltavuorelle taide on tapa tarkkailla ja tutkia, ja näyttelyssä figuratiiviset maalaukset antavat muodon havainnoille yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä. Teokset pohtivat sukupuolia, tasa-arvoa ja sen puutetta, sukupuolirooleja sekä sukupuoliin liitettyjä stereotypioita.Senni Siltavuori on Helsingissä syntynyt ja siellä toimiva kuvataiteilija, joka on aikaisemmin opiskellut Helsingin kuvataidelukiossa, Lahden kansanopistossa ja Vapaassa taidekoulussa, ja suorittaa nyt taiteen kandidaatin ja maisterin opintoja Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.