Siina Levonoja – Treasure Hunt

Treasure Hunt /// 2.11.-4.12.2021

Siina Levonoja on helsinkiläinen kuvataiteilija (TaM). Levonojan
monialainen työskentely rakentuu kuvanveistosta,
performatiivisista interventioista, installaatioista ja lajienvälisestä
taiteesta. Hänelle läheisin materiaali on poltettu ja polttamaton
savi. Levonojan työt käsittelevät usein lajirajat ylittäviä
kohtaamisia ja yhteiseloa sekä ihmisen suhdetta muihin eläimiin.
Hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston (ARTS) Visual
Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA) -ohjelmasta

  1. Hänen teoksiaan on mm. Suomen valtion taidekokoelmassa.

Siina Levonoja is a visual artist (MA) who lives and works in
Helsinki. Levonoja’s diverse practice includes sculpture,
performative interventions, installations and interspecies art. The
closest material to her is fired and unfired clay. Levonoja’s
projects focus on cross-species encounterings and coexistence
and human relation toward other animals. Levonoja graduated
with an MA from Aalto University (ARTS), Visual Cultures, Curating
and Contemporary Art (ViCCA) in 2019. Her works are i.a. in the
collections of Finnish State Art Deposit.