PÄIVI ARENIUS – Villiintyneet lautaset

Villiintyneet lautaset

Kasviaiheisilla koristelautasilla on pitkät perinteet. Olen hankkinut kirpputoreilta vanhoja lautasia, joihin olen piirtänyt tussilla minua kiinnostavia kasveja. Näin olen ikään kuin jatkanut traditiota omalla tavallani. Esimerkiksi villiyrtit ovat nyt suosiossa ja niitä käytetään niin ravintona kuin rohtoinakin. Kuvaan erilaisten kasvien käyttötapoja ja vaikutuksia, en pelkästään ulkonäköä. 

Plates gone wild 

Decorative floral plates have long traditions. I purchased old plates from flea markets and drew plant motifs on them, and so I continued the tradition in my own way. For example wild herbs are now popular in cooking and medicament use. I portray various uses and effects of the plants besides of their appearances.

Tallrikar gått vilda

Tallrikar med växt decorativ har långa traditionar. Jag har köpt gamla tallrikar från loppmarknader och ritade växtmotiv på dem. Så jag fortsatte traditionen på min egen stil. Till exempel vilda örter är nu populära i matlagning och läkemedelsanvändning. Jag skildrar olika användningar och effekter av växter förutom deras utseende.