Rosa Aamunkoi – Urban drifter`s Notebook

Urban drifter`s Notebook ///

Urban Drifter’s Notebook on sarja visuaalisia muis-
tiinpanoja Helsingin kaduilta. Kuvat ovat syntyneet

dialogin pohjalta. Keskustelukumppanini on juuri

aloittanut opintonsa, peruskoulun ensimmäisen luo-
kan. Arkkitehtiopiskelija katsoo ehkä ympärilleen

tavallista uteliaammin, mutta kaikkea ei hänkään

hoksaa. Ystäväni tapa hahmottaa ympäristöä ei pe-
rustu jonkun muun kertomiin faktoihin vaan

hänen henkilökohtaisiin tutkimuksiinsa sekä mieli-
kuvituksen rajattomuuteen. Hänellä on, toisin sa-
noen, paljon vähemmän toisten antamia valmiita

vastauksia ja paljon enemmän omia teorioita
maailman siisteimmistä asioista kuin minulla.

Kun kuljemme yhdessä kaupungilla, ystäväni esit-
tää minulle olennaisia kysymyksiä. ”Miksi sanot ettei

mustia kattoja voida valmistaa lakritsasta? Etkö ole
koskaan maistanut katolta valuvaa sadevettä?”

Teokset on tuotettu syväpainografiikan ja kirjapai-
non työstömenetelmin. Kuvaparit ovat kahden tyy-
pin, arkkitehtiopiskelijan ja ekaluokkalaisen, koke-
mukset samasta tilanteesta.